< zpět k seznamu akcí

Strategie marketingového mixu

MUP Žižkov / Žižkov Building

Otevřená přednáška katedry mezinárodního obchodu

http://www.mup.cz/kalendar/otevrena-prednaska-strategie-marketingoveho-mixu/

Registrace / Registration:

Jméno / First name *
Příjmení / Last Name *
E-mail *
Pracoviště / Institution