< zpět k seznamu akcí

Integrační procesy na postsovětském prostoru

MUP Žižkov / Žižkov Building

Otevřená přednáška katedry mezinárodního obchodu

http://www.mup.cz/kalendar/otevrena-prednaska-integracni-procesy-na-postsovetskem-prostoru/

Registrace / Registration:

Jméno / First name *
Příjmení / Last Name *
E-mail *
Pracoviště / Institution