< zpět k seznamu akcí

Výroční expertní konference C4SS - Resilience: Intervědní perspektivy

MUP Žižkov / Žižkov Building

Centrum bezpečnostních studií MUP si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou výroční expertní konferencii. Svým interdisciplinárním záběrem unikátní akce se letos zaměří na odolnost společnosti z pohledu různých vědeckých disciplín. Cílem příspěvků a společné diskuze mezi experty ze sociálněvědních, technických, přírodovědných či lékařských věd bude nalézat agendy a perspektivy umožňující výzkumnou spolupráci napříč obory a disciplínami, která představuje klíčovou výzvu současného teoretického i aplikovaného výzkumu v oblasti bezpečnostních studií.

Registrace / Registration:

Jméno / First name *
Příjmení / Last Name *
E-mail *
Pracoviště / Institution