< zpět k seznamu akcí

Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví - registrace

MUP Žižkov / Žižkov Building

Katedra průmyslového vlastnictví a Ústav právní ochrany duševního vlastnictví pořádají ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví Praha
mezinárodní konferenci na téma Vývoj v oblasti právní ochrany duševního vlastnictví.
https://www.mup.cz/kalendar/vyvoj-v-oblasti-pravni-ochrany-dusevniho-vlastnictvi/

Registrace / Registration:

Jméno / First name *
Příjmení / Last Name *
E-mail *
Pracoviště / Institution
Telefon / Phone