< zpět k seznamu akcí

Promítání filmu Kibera: Příběh slumu / Vote for Kibera

MUP Strašnice / Strašnice Building

Zveme studenty na promítání filmu zachycujícího život v jednom z největších afrických slumů, v keňském Nairobi.
https://www.mup.cz/kalendar/promitani-filmu-kibera-pribeh-slumu/

We would like to invite our students to a film screening depicting life in one of the biggest African slums, in Kenyan Nairobi.
https://www.mup.cz/en/events/film-screening-vote-for-kibera/

Registrace / Registration:

Jméno / First name *
Příjmení / Last Name *
E-mail *
Pracoviště / Institution