< zpět k seznamu akcí

Seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců – známky a vzory

MUP Jarov / Jarov Building

Katedra průmyslového vlastnictví pořádá seminář pro přípravu na zkoušku patentových zástupců (známky a vzory) pod vedením dr. Matěje Machů, a dr. Martiny Zdvihalové. Seminář vychází z dosavadního průběhu zkoušek patentových zástupců, usilujících o zápis pro ochranné známky a průmyslové vzory. Probírají se tyto okruhy: průběh zkoušky na ÚPV, všeobecné otázky, ochranné známky: právní pole, ochranné známky EU, ochranné známky podle Mezinárodní úmluvy, průmyslové vzory ČR, společenství, Haagský systém, Vybrané související přepisy.

Registrace / Registration:

Jméno / First name *
Příjmení / Last Name *
E-mail *
Pracoviště / Institution