< zpět k seznamu akcí

Aktuální trendy v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

MUP Strašnice / Strašnice Building

Aktuální trendy v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci: Příběhy, výzvy, souvislosti
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc procházejí velkými změnami. Hledají se neotřelá, inovativní řešení, vše se spojuje do velkých, komplexních celků, základem je funkční spolupráce napříč zeměmi, sektory, aktéry. Jakou roli v tom můžeme nyní i do budoucna hrát my občané, naše organizace, stát?
PhDr. Mgr. Jiří Škvor, MBA
vedoucí oddělení rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Charity ČR

Registrace / Registration:

Jméno / First name *
Příjmení / Last Name *
E-mail *
Pracoviště / Institution
Kolik je 2 a 2 / 2 and 2 is: *