Sportovní klub MUP

zpět k seznamu kurzů

FLORBAL/FLOORBALL - registrace

Instruktor: Milan
Místo konání: DUBEČSKÁ

Florbal/Floorball

         

Co vás čeká:               
rozehřátí
vytvoření vyrovnaných týmů
hra

What to expect:             
After a warm-up, the participants are divided into 2 teams of equal level and play a match. The lesson ends with a cool-down and stretching.

Cena kurzu/Price:                                 200,- Kč (10 hodin)/200,-CZK (10 lessons)

Začátek:                                                 21.10. 2019

Florbalové hole a brankářská výstroj jsou v tělocvičně k dispozici k zapůjčení. Kurz je určen pro ženy i muže.

Floorball equipment (stick, goalkeeper's protective equipment) is available in the gym hall.
The course is open for both male and female participants.

Zájemci o sportovní hodiny Florbalu se zaregistrují ve facebookové skupině: Florbal MUP

Zde se řídí pravidly skupiny a závazně se přihlašují na každou jednotlivou hodinu, kterou správce vypíše nejpozději jeden den před konáním.

Pokud nemáte facebookový účet, kontaktujte organizátora na e-mailu: sport@mup.cz.


Those interested in Floorball courses can register into the Facebook group: Florbal MUP

They will follow the group rules and make a binding registration for every lesson that the administrator will announce at least one day before it takes place.

In case you do not have a Facebook account, please contact the organiser at sport@mup.cz.

Registrace/Registration


Účastník sportovních hodin a akcí, které pořádá Metropolitní univerzita Praha, je sám zodpovědný za svůj zdravotní stav s ohledem na fyzické požadavky pro jednotlivé sporty a akce. Účastní se na vlastní nebezpečí. Seznámil jsem se s informací o zpracování osobních údajů. *

* Povinné údaje