Sportovní klub MUP

zpět k seznamu kurzů

O POHÁR REKTORA MUP - registrace

Instruktor: Milan
Místo konání: SPORTOVNÍ AREÁL JAROV

Turnaj v malé kopané  "O POHÁR REKTORA MUP"


Termín:
                 16. května 2019

Prezentace:            8:00 -8:30 hod.  

Začátek turnaje:     09:00 hod

Konec:                    14:00 hod (dle počtu přihlášených týmů)

Místo konání:         Sportovní areál na Jarově, Učňovská 1, Praha 9 spojení: autobus 177, 183, 195 tramvaj 1, 9, 11

Hraje se:                4 + 1 libovolný počet hráčů na střídání/dle pravidel malé kopané
                              (pravidla budou rozeslána zástupcům přihlášených týmů) s futsalovými míči.
                              Minimální počet hráčů v týmu  6+1 brankář

Hrací systém:        bude oznámen po prezentaci (dle konečného počtu přihlášených/registrovaných týmů) 

Startovné:             400,- Kč za tým 

Přihlášení nejpozději do 14. 5. 2019! Tým přihlásí jeho zástupce - po přihlášení budou všem zástupcům přihlášených týmů zaslány podmínky účasti a další podrobnější informace.

Jednotlivci se mohou hlásit individuálně nejpozději do 12. 5. 2019 na e-mail: sport@mup.cz V případě dostatečného počtu (6+1) bude z přihlášených jednotlivců utvořen tým.

Pro účastníky turnaje budou jako obvykle připraveny zajímavé ceny.

Těšíme se na Vaši účast!!

16th May 2019

Registration:      8:00 - 08:30 a.m.

Beginning:          09:00 a.m.      

Expected end:     02:00 p.m.(depending on number of teams)

Where?

Sports complex  Jarov Učňovská 1, Praha 9.  How to get there? by bus 177, 183, 195 tram 1, 9, 11

How do we play? 4 + 1, number of substitutes is not limited within the rules of five-a-side football (rules will be sent to all registered teams), we play with futsal ball. Minimum number of players in team  6+1 goalkeeper

Tournament playing system will be announced after the registration (depending on final number of teams)

Registration fee  400,- Kč per team

Applications:  until 14th May 2019

Team should apply through its representative - After we receive the applications representatives of all teams will be sent conditions of participation and further information.

As every year prizes are prepared for the participants of the tournament.

We are looking forward to seeing you in the tournament!!!

   

Registrace/Registration


Účastník sportovních hodin a akcí, které pořádá Metropolitní univerzita Praha, je sám zodpovědný za svůj zdravotní stav s ohledem na fyzické požadavky pro jednotlivé sporty a akce. Účastní se na vlastní nebezpečí. Seznámil jsem se s informací o zpracování osobních údajů. *

* Povinné údaje