Pravidla účasti na aktivitách SK MUP

Každý účastník sportovních aktivit je po přihlášení povinen:

  1. zaplatit kurzovné (členský příspěvek) za jednotlivý semestr
  2. vyplnit a podepsat přihlášku do sportovního klubu MUP
  3. dodržovat bezpečnostní pokyny

Semestrální kurz bude otevřen pouze v případě včasné platby kurzovného od minimálního počtu zájemců. O tom, zda bude či nebude kurz otevřen, budou přihlášení studenti informováni emailem nejpozději jeden den před jeho zahájením. Pokud kurz nebude otevřen, uhrazená částka bude následně všem, kteří již zaplatili, vrácena. V případě otevření kurzu nemají přihlášení nárok na vrácení platby, výjimku tvoří pouze zdravotní komplikace doložené lékařskou zprávou.

PLATBA*

Částka za celý semestr musí být uhrazena nejpozději dva pracovní dny před zahájením kurzu.

Způsoby platby: bezhotovostně převodem na účet SK MUP, z.s.
Číslo účtu 2400300247/2010, do poznámky uveďte celé jméno + sport/y

Pokud nemáte český účet, je platba možná pouze složenkou. Složenku s předtištěnými údaji si můžete vyzvednout v pracovně č. 28 u Mgr. Milana Šafra (MUP Praha-Strašnice) v úředních hodinách.

* neplatí pro kurz golfu, studenti přihlášení na lekce golfu zaplatí částku za semestr před první hodinou na recepci v Erpetu
Golf - všeobecné podmínky

NABÍDKA SPORTOVNÍCH AKTIVIT A PŘIHLÁŠENÍ